มีพื้นที่รวม 350 ตารางเมตร

สอบถามราคาและเงื่อนไขการจัดงานติดต่อ
บริษัท ที.โอ.ยู. ดิเวลลอปเมนท์ จำกัด
โทร.: 0 2278 3258 หรือ
อีเมล์: info@areegarden.com